FAQ Category: Vzorová hráčská smlouva

Proč je zrovna ta vaše smlouva fér?

Protože jasně určuje odpovědnost hráče i klubu. Nenutí navíc hráče do žádných smluvních pokut. Na druhou stranu však řeší situaci, kdy se hráč nezachová férově a přejde do jiného klubu bez dořešení závazků. Snažíme se tedy o vyvážený poměr mezi odpovědností hráče a klubu. Klub může po dohodě s hráčem specifikovat, v jaké výši se […]

Nechci aby hráč měl finanční závazky vyplývající ze smlouvy, naše současné hráče to odradí.

Toto jsme technicky ošetřili formou přílohy ke smlouvě, která je její součástí a kde jsou specifikovány náklady na hráče, které klub má. Smlouva odkazuje na tuto přílohu ve smyslu dohodnutí povinnosti hráče uhradit tyto náklady při ukončení smlouvy z důvodu závažného porušení smluvních podmínek. Do přílohy pouze uveďte „Náklady nepožadovány“ a smažte vzorové položky, to […]

Kterým problémům tato smlouva konkrétně zabrání?

Papír snese všechno. Nicméně, zvýšené právní povědomí spolu se správně nastavenými podmínkami pomůžou se: Zabráněním nečestného přetahování hráčů z cizích týmů Zajištěním klubů z hlediska příjmů, zvýší se predikovatelnost rozpočtu Nepřímo i s ožehavými sloty na MČR

Jsem rodič. Má smysl, abych smlouvu četla?; Už v organizaci smlouvu máme, má smysl smlouvu číst?

Samozřejmě, že má. Z nastudování různých právních dokumentů můžete získat povědomí o tom, jak a kde věci ohledně esportu fungují a pomoci své ratolesti nebo organizaci učinit to správné rozhodnutí. Minimálně si rozšíříte své obzory.

Můžu smlouvu použít jako obchodní firma?

Podle nás ano, snažili jsme se smlouvu připravit tak, aby umožnila vysokou variabilitu a uspokojila potřeby malých, středních i velkých celků.

Máte celkem striktní podmínky použití vzoru. Proč?

Ony nejsou tak striktní, ale prostě jsou. Je to lepší, než se pak hádat… Za prvé, momentálně je dostupná pracovní verze pro odbornou veřejnost. Je určena k připomínkování a ověření, ne k reálnému použití. Na to dle podmínek žádné omezení není. Tato fáze předpokládáme potrvá maximálně měsíc. Za druhé, tento stát sám používá progresivní zdanění […]

Proč to děláte zrovna vy a ne někdo jiný?

Mnoho lidí má pochybnosti o nestranosti České asociace esportu, sami se snažíme upozornit, kde vidíme určitý střet zájmů, který by bylo skvělé vyřešit. A to není jediný a vlastně ani ten hlavní důvod. Zhostili jsme se této iniciativy, protože Česká asociace esportu (ani jiné esportové asociace, ESA, AGK, …) toto doposud neučinili veřejně (dle nám dostupných informací, případně […]

Pokud smlouvy akceptují organizátoři turnajů, rapidně se sníží počet celků hrajících v ČR a český esport upadne. Co na to říkáte?

Toto je mýtus. Dle nás je používán některými lidmi z odvětví, kteří využívají chaosu, nepořádku a právní neznalosti zúčastněných stran k tomu, aby se co nejvíce obohatili. Rovnou říkám, že vydělávání peněz nikomu z nás nevadí a nezávidíme nikomu. Jen si přejeme, aby na tom netratili hráči a potažmo celé odvětví. Zavedení smluv lze realizovat […]

A co když tedy můj právní vztah s hráčem/klubem dojde k soudu, mám šanci?

To, že esport není pevně definován v zákonech dle nás defacto znamená, že jej lze definovat v rámci smlouvy.  Nic víc, nic míň. Pak je třeba vzít v potaz to, že zákon stanoví některé typy smluv (občanský zákoník), ale také stanoví, že smlouva může mít typ, který není přímo v zákoně specifikován. Poslední úprava občanského […]

Právní vymahatelnosti brání to, že esport v ČR není uzákoněn jako sport. Není to problém?

Dle našeho názoru není. Možná Vás to překvapí, ale vymahatelnost se nezakládá jen na tom, že dáte někoho k soudu. Pokud budou tento dokument akceptovat organizátoři turnajů, hráč, který smlouvu nedodrží nemusí být na daný turnaj vůbec vpuštěn. I to je prvkem vymahatelnosti. Máme za sebou již větší množství jednání na toto téma a toto […]