Rozhodli jsme se zveřejnit první pracovní verzi vzorové smlouvy určenou pro odbornou veřejnost. Popisuje vztah klubu s hráčem pro esport. Náš vzor hráčské smlouvy můžete získat vyplněním formuláře vespodu stránky.

!!!Vyplněním formuláře a stažením dokumentu souhlasíte s podmínkami užití autorského díla níže uvedenými!!!

Prohlášení autora k podmínkám užití: Vzor můžete stáhnout bez jakékoliv platby, nicméně můj názor je, že je fér za práci druhých zaplatit. Chápu ale a vím, že okolnosti můžou být různé a nemusí dovolovat poskytnout odpovídající peněžní plnění. Svět českých esportových organizací je roztříštěn na spolky, obchodní společnosti a soukromá podnikání (OSVČ). Protože podmínky se v různých uskupeních diametrálně liší, zvolil jsem jasnou strategii v uváděných podmínkách. Pro ty, co to opravdu dělají jen ve prospěch druhých a širší veřejnosti, je a bude tento vzor vždy naprosto zdarma. Se všemi ostatními jsme připravení se domluvit na pro obě strany rozumné variantě. Pochopím, pokud jste živnostník (OSVČ), který vyúčtovává svou organizaci v rámci své živnosti a dotujete e-sport z jiných forem podnikání – taky to máte za 0,- jakmile se domluvíme. Takových situací může být spoustu a já jsem se rozhodl zvolit přístup individuální a rád bych aspoň kredit za práci, kterou jsem zde odvedl. Záleží nejen na Vaší velikosti, ale i způsobu, kterým chcete toto autorské dílo užít.

 1. Zobrazit otázky a odpovědi ke vzorové smlouvě

  Vzorová hráčská smlouva (15)

  Chceme co nejširší spektrum názorů z celého odvětví, co nejférovější smlouvu. Proto jsme přišli s pracovní verzí, kterou může odborná veřejnost zhodnotit a komentovat. Dále smlouva bude procházet ještě procesem ověření u renomované advokátní kanceláře. Oceníme Vaše názory a komentáře zasláné e-mailem nebo skrze naši facebookovou stránku. Chceme také, aby byla smlouva co nejlépe vymahatelná a připomínkovací a ověřovací proces tomu, věříme, (ne)přímo dopomůže.

  Toho, co jsme avizovali již při spuštění webu. Narovnání prostředí v esportech, odstranění některých nešvarů a problémů československé esportové scény.

  Ve smlouvě specifikujeme, jak se má hráč chovat ke klubu a naopak.  Vzorová smlouva je tak mj. určitým morálním vodítkem pro hráče i organizaci a zároveň jasně specifikuje povinnosti obou stran. Řekneme -li to autorovou hantýrkou, snažili jsme se nastavit co nejrovnější podmínky a zároveň umožnit vysokou „konfigurovatelnost“ smlouvy.

  Smlouvu lze použít pro profesionální i amatérský esport. Je nesmysl, že smlouva je jen pro ty, co dostávají za hraní her zaplaceno. U ostatních sportů to funguje obdobně.

  Toto považujeme za obvyklou výmluvu. Nicméně, pokud prostě nechcete řešit papíry, můžete hráči předat vzor této smlouvy (pokud splníte podmínky užití) a ústně se dohodnout na podmínkách, které se ve smlouvě specifikují. Samozřejmě tím snížíte vymahatelnost závazků, které ze smlouvy vyplývají. I uskutečnění takového aktu, může pomoci především mladším hráčům uvědomit si, že by esport měli brát vážně. Jasně, že nemůžeme stavět jenom na smlouvách, ale i na detailech trochu záleží, ne?

  Navíc, pokud se nám zde podaří dosáhnout konsenzu na obsahu právě té naší smlouvy, napříč odvětvím, pozitiva pro český esport převáží nad touto celkem malou byrokratickou zátěží. Smlouvy se navíc dají dnes podepisovat i elektronicky.

  Dle našeho názoru není. Možná Vás to překvapí, ale vymahatelnost se nezakládá jen na tom, že dáte někoho k soudu. Pokud budou tento dokument akceptovat organizátoři turnajů, hráč, který smlouvu nedodrží nemusí být na daný turnaj vůbec vpuštěn. I to je prvkem vymahatelnosti. Máme za sebou již větší množství jednání na toto téma a toto je jedna z cest, o kterou usilujeme. Stejně tak, pokud se kluby dohodnou (mám na mysli třeba v rámci Asociace gamingových klubů), že tento typ smlouvy akceptují, zvýší to právní povědomí v esportu. Domníváme se, že širší shoda nepřímo přispívá k vymahatelnosti této smlouvy.

  No a ještě jedna v celku důležitá věc. Neexistence specifikace určitého druhu aktivity v legislativě, dle našeho názoru, nezakládá důvod neplatnosti smlouvy.

  To, že esport není pevně definován v zákonech dle nás defacto znamená, že jej lze definovat v rámci smlouvy.  Nic víc, nic míň. Pak je třeba vzít v potaz to, že zákon stanoví některé typy smluv (občanský zákoník), ale také stanoví, že smlouva může mít typ, který není přímo v zákoně specifikován. Poslední úprava občanského zákoníku zavedla v této oblasti větší benevolentnost, pokud to trochu zjednodušíme. A mimochodem, čím je smlouva vyrovnanější a férovější, tím menší je šance, že soud smlouvu neuzná.

  Toto je mýtus. Dle nás je používán některými lidmi z odvětví, kteří využívají chaosu, nepořádku a právní neznalosti zúčastněných stran k tomu, aby se co nejvíce obohatili. Rovnou říkám, že vydělávání peněz nikomu z nás nevadí a nezávidíme nikomu. Jen si přejeme, aby na tom netratili hráči a potažmo celé odvětví.

  Zavedení smluv lze realizovat hned, počet celků se nemusí snížit, pokud se bude postupovat správně. Organizátor nemusí hned po všech vyžadovat smlouvu. Postačí, pokud bude akceptovat námitky dalších klubů, které budou touto smlouvou doložené a nevpustí hráče, který nedodržuje férové podmínky stanovené ve smlouvě (kterou hráč podepsal) na vlastní turnaj.

  I proto přicházíme se smlouvou, která se snaží být maximálně vyvážená a nepostihující nevyrovnaně hráče ani kluby. Hmotnou odpovědnost smlouva umožňuje snadno specifikovat (ve smyslu finanční výše).

  Navrhujeme, aby tyto smlouvy nebyly vynucovány organizátory akcí, ve smyslu nemáš smlouvu, na akci nejdeš. To by esport skutečně poškodilo. Pokud se však organizátor postaví za klub, který má uzavřenou férovou smlouvu a nevpustí nečestného hráče na turnaj, vzniká zde konkurenční výhoda pro kluby a hráče chráněné smlouvou.

  Poskytne -li český esport toto jako jednu z výhod pro poctivé hráče a kluby, věříme, že množství celků se naopak zvýší!

  Mnoho lidí má pochybnosti o nestranosti České asociace esportu, sami se snažíme upozornit, kde vidíme určitý střet zájmů, který by bylo skvělé vyřešit. A to není jediný a vlastně ani ten hlavní důvod. Zhostili jsme se této iniciativy, protože Česká asociace esportu (ani jiné esportové asociace, ESA, AGK, …) toto doposud neučinili veřejně (dle nám dostupných informací, případně nás opravte). Rádi nabídneme náš vzor smlouvy k použití všem jmenovaným (případně i nejmenovaným) asociacím za velmi férových podmínek. Originální je i způsob, jaký k tomu volíme, naším cílem je mj. přiblížit esport širší veřejnosti. Chceme spustit veřejnou diskusi k právním otázkám.

  Ony nejsou tak striktní, ale prostě jsou. Je to lepší, než se pak hádat… Za prvé, momentálně je dostupná pracovní verze pro odbornou veřejnost. Je určena k připomínkování a ověření, ne k reálnému použití. Na to dle podmínek žádné omezení není. Tato fáze předpokládáme potrvá maximálně měsíc. Za druhé, tento stát sám používá progresivní zdanění a autor nastavil svůj systém podobným způsobem, jak vysvětluje v Prohlášení autora k podmínkám užití. Přečtěte si prosím důkladně podmínky a zmíněné prohlášení, zkuste se s autorem domluvit, uvidíte, že vlastně vůbec nejsme tak striktní, jak se může na první pohled zdát. Podmínkami se především snažíme chránit náší práci, to je celé.

  Podle nás ano, snažili jsme se smlouvu připravit tak, aby umožnila vysokou variabilitu a uspokojila potřeby malých, středních i velkých celků.

  Samozřejmě, že má. Z nastudování různých právních dokumentů můžete získat povědomí o tom, jak a kde věci ohledně esportu fungují a pomoci své ratolesti nebo organizaci učinit to správné rozhodnutí. Minimálně si rozšíříte své obzory.

  Papír snese všechno. Nicméně, zvýšené právní povědomí spolu se správně nastavenými podmínkami pomůžou se:

  • Zabráněním nečestného přetahování hráčů z cizích týmů
  • Zajištěním klubů z hlediska příjmů, zvýší se predikovatelnost rozpočtu
  • Nepřímo i s ožehavými sloty na MČR

  Toto jsme technicky ošetřili formou přílohy ke smlouvě, která je její součástí a kde jsou specifikovány náklady na hráče, které klub má. Smlouva odkazuje na tuto přílohu ve smyslu dohodnutí povinnosti hráče uhradit tyto náklady při ukončení smlouvy z důvodu závažného porušení smluvních podmínek. Do přílohy pouze uveďte „Náklady nepožadovány“ a smažte vzorové položky, to je celé.

  Protože jasně určuje odpovědnost hráče i klubu. Nenutí navíc hráče do žádných smluvních pokut. Na druhou stranu však řeší situaci, kdy se hráč nezachová férově a přejde do jiného klubu bez dořešení závazků. Snažíme se tedy o vyvážený poměr mezi odpovědností hráče a klubu.

  Klub může po dohodě s hráčem specifikovat, v jaké výši se podílí na výdajích za hráče klub a hráč samotný. Pokud hráč smlouvu poruší, klub může požadovat uhrazení svých nákladů. To však pouze za předpokladu, že se hráč dále pohybuje v esportech.

  Znamená to tedy, že hráč nebude čelit nesmyslným pokutám, ale uhradí to, co do něj klub investoval nebo odejde z esportu. To však pouze pokud se zachová nečestně.

  A to se vůbec nebavíme o tom, že takto transparentně nastavený smluvní vztah s hráčem pomáhá zvýšit povědomí o vlastní odpovědnosti.

 2. Zobrazit kompletní podmínky použití a ochrany soukromí

  Podmínky použití obsahu webu SaveEsport.cz

  Naposledy aktualizované 12.12.2018 18:30

  Tento web provozuje a technicky spravuje Jan Drozd (IČO: 76344444, dále jen „Provozovatel“). Tento web vznikl jako občanská iniciativa a snaha přiblížit esport sportům skutečným, stejně tak jako sportům olympijským. Web byl založen v dobré víře a za účelem zlepšení československých esportů a urychlením jejich vývoje.

  Web obsahuje nebo může obsahovat autorské články, návrhy smluv, metodiky a pokyny pro organizace i hráče elektronických sportů. Web stejně tak může obsahovat kritické informace vzhledem k současnému nebo dřívějšímu děni nebo další pohledy různých osob. U většiny informací deklarujeme, jak a jestli jsou ověřené.

  Veškeré texty, dokumenty, soubory a obecně obsah webu je chráněn autorským zákonem a jejich autorem, jakožto i vykonvatelem a vlastníkem majetkových práv je Provozovatel, pokud není uvedeno jinak. Obsah smíte dále užívat pouze dle následujících podmínek.

  Nároky na právnickou osobu, oprávnění uživatele autorského díla

  • Jste organizace, která má právní charakter neziskové organizace (zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, a podobné) a zároveň
  • Ve spolkovém rejstříku (na webu justice.cz) máte alespoň jednu účetní závěrku a zároveň
  • Dle účetních závěrek jste vynaložili více než 75 % z celkového součtu nákladů (z hlavní a vedlejší činnosti) na hlavní činnost spolku za poslední 3 roky. Pokud nelze zjistit náklady, za celé období, použijí se náklady za období dostupná ve sbírce listin spolkového rejstříku a zároveň
  • Charakterem a hlavní činností vaší organizace je sdružování hráčů do spolků soutěžících mezi sebou v tzv. elektronických sportech (kompetetivních počítačových hrách) na různých turnajích a zároveň
  • Na webových stránkách vaší organizace zveřejníte odkaz na web SaveEsport.cz a zároveň
  • Nepoužijete autorské dílo (nebo díla) zde zveřejněná k vytvoření vlastního autorského díla (i odvozeného díla) s výjimkou případů v těchto podmínkách uvedených nebo jiné písemné dohody s autorem webu

  Dílo smíte užít i za předpokladu, že nesplňujete podmínky (nároky na právnickou osobu) výše uvedené. V takovém případě je užití díla omezeno striktně na

  • účely odborné diskuse
  • osobní užití fyzickou osobou a to z důvodu osobního vzdělávání a informovanosti.

  V případě, že splňujete podmínky výše uvedené (nároky na právnickou osobu), smíte dílo užít k odborné diskusi a navíc k:

  • Uzavření smlouvy mezi klubem a hráčem
   • Můžete vytvořit odvozené autorské dílo ze vzorové smlouvy, případně dalších dokumentů, pokud v dokumentu ponecháte logo SaveEsport.cz
  • Proškolení zaměstnanců a dalších pracovníků v rámci vaší organizace

  Další podmínky

  • Tyto podmínky se vztahují na dílo jako celek, jakož i jeho jednotlivé části.
  • Autor díla se zříká odpovědnosti za právní kroky, které uživatel tohoto díla učiní. Využití vzorů třetích stran byste vždy měli konzultovat se svým právním zástupcem.
  • Pracovní verze jsou určeny pro odbornou veřejnost, k širší diskusi. Neměly by být použity pro právní jednání ve smyslu uzavření smlouvy nebo jiných právních úkonů.
  • Pokud si nejste jisti svými právy a povinnostmi, kontaktujte před užitím díla autora e-mailem na [email protected], případně využijte konzultaci se svým právním zástupcem. Jste povinni kontaktovat provozovatele a domluvit si písemnou cestou vlastní podmínky, pokud chcete užít publikovaný obsah odlišným, než v těchto podmínkách uvedeným způsobem.
  • Pokud je část těchto podmínek shledána neplatnou, podmínky zůstávají v platnosti s výjimkou dotčeného ustanovení. Dotčené ustanovení se nahradí platným ustanovením které je nejblíže původnímu smyslu a významu neplatného ustanovení.
  • V případě, že zašlete anonymní podnět, může tento být využit k jednání s odpovědnými osobami nebo k napsání článku pro web nebo dalším aktivitám spojenými se zlepšování českých a slovenských elektronických sportů. Provozovatel učiní maximum k ochraně Vaší identity v případě, že neuvedete jinak.
  • Protože se zde mohou vyskytovat informace z různých zdrojů, informace se i přes naší snahu nemusí vždy zakládat na pravdě. Provozovatel vynakládá odpovídající úsilí, aby zveřejňované informace ověřil nebo uvádí kvalitu informace. Pokud se Vás jakékoliv z důvodu nějaké vyjádření dotýká, ať už přímo či nepřímo, v případě, že nám zašlete Vaše vyjádření, zveřejníme jej – pokud by tomu nebránily závažné okolnosti.

  Ochrana soukromí

  Informací, které nám poskytují čtenáři webu a další kontakty si velmi vážíme. Pracujeme citlivě s ohledem na prospěch českého esportu a tak, abychom nepoškodili naše zdroje. Naším prostředkem je vždy slušné jednání, pokud to situace jen trochu umožňuje.

  Pokud jen čtete web, nesbíráme téměř žádné osobní informace resp. sbíráme pouze ty, které potřebujeme ke splnění závazků. Technicky používáme Google Analytics pro zjištění a měření zájmu o web a jednotlivá témata. Pro více informací o způsobu fungování Google Analytics přejděte na tento odkaz. Pokud použijete kontaktní formulář, může být záznamenána Vaše IP adresa u zprávy, kterou zašlete. Pokud stahujete materiály z těchto stránek, např. různé dokumenty, může být vyžadován e-mail a Vaše jméno či název organizace, kterou zastupujete. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a zpravidla, pokud není uvedeno jinak, nepovede k odesílání nabídek nebo nevyžádaných e-mailů na Vaší adresu.

  V případě, že využijete množnost anonymního podnětu, vemte prosím navědomí, že podnět můžeme využít k jednání s odpovědnými představiteli, k napsání článku nebo dalším aktivitám směřujících ke zlepšení českých a slovenských elektronických sportů.

  Máte právo na výpis, opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Zpracovatelem a správcem údajů je Provozovatel. V případě, že chcete využít svých práv dle GDPR, kontaktujte nás e-mailem na [email protected]

 3. Získat vzorovou smlouvu

  Nebudeme Vám posílat žádné další nabídky ani jiné e-maily na základě vyplnění tohoto formuláře. Pošleme pouze e-mail s odkazem ke stažení vzorové smlouvy.

 

Zaslat dotazy, komentáře nebo náměty ke smlouvě

Vaše IP adresa: 3.233.220.21. Tato adresa bude zaznamenána u Vaší zprávy. Můžete také zaslat anonymní podnět bez evidence IP adresy.