Návrhy řešení listopad 2018

  • Založení důvěryhodné, nestranné a zastřešující asociace v České republice
  • Založení české disciplinární komise a komise pro vyřizování podnětů, či odvolací orgány
    • Dojednání podpory mezi všemi i lokálními organizátory turnajů a týmy
  • Vytvoření závazného etického kodexu
  • Vytvoření vzorových smluv
  • Vytvoření evidence hráčů
  • Definice přestupových období a závazných pravidel pro přestupy
  • Jednání se státními institucemi o podpoře

Stav srpen 2019

Stav jednotlivých řešení jsme popsali v tomto příspěvku.