Československý esport potřebuje nestranný dohled, konkrétně zřízení disciplinárních komisí a jasných pravidel v zastřešujících, mezinárodně uznávaných, asociacích. Stejně tak, jako v justičním systému (soudy) máte možnost několika odvolání, zde může nezávislá komise přispět jako další orgán spravedlnosti, ke kterému by bylo možno podávat podněty, pokud na turnaji přijaté opatření nepřipadá v pořádku byť jen jedné ze zúčastněných stran. Disciplinární komise ve sportu běžně řeší prohřešky hráčů proti jasně daným pravidlům. Stejně tak ale řeší i chování týmů jako celků, u větších sportů dokonce týmy zodpovídají za chování vlastních fanoušků (viz např. téma pyrotechnika na fotbale).

Víme, že je těžké sehnat nestranné, spolehlivé a čestné lidi, ale pokud má být esport sportem olympijským, bez toho to nepůjde. Věřím, že si všichni přejeme, abychom tohoto cíle dosáhli a byli, jak za ČR, tak SR konkurence schopní vůči západním, ale i asijským celkům. Pojďme natom společně pracovat. Nejen lidé stojící za SaveEsport.cz, ale všichni na esportové scéně.

Ve Spojených státech se již řeší doping mezi hráči jako velké téma, někteří hráči brali léky na ADHD pro zvýšení svého výkonu. Je jen otázkou času, než se podobné jevy dostanou k nám. Nemůžeme vědět vše a třeba už v naší československé kotlině doping je. Na druhou stranu je fér říct, že se nám nepodařilo najít žádné důkazy, že by tomu tak v tento moment bylo. Opět je ale třeba říct, že problémům je třeba předcházet a připravovat se na ně. Chceme li esport olympijský, připravit se musíme.