Chybějící smlouvy a především respekt k nim je téma, které bychom při letmém pohledu mohli považovat hlavně za chybu hráčů. Jsou to právě hráči, kteří se rozhodují, zda -li dohodu či smlouvu s klubem, týmem nebo organizací budou respektovat. Není to ale tak snadné. Samozřejmě je to primárně na hráči, ale uvědomme si prosím jednu věc. Velká část hráčů je velmi mladá, konkrétně 15-24 let. Člověk v tomto věku se stále učí a asimiluje chování, informace a vzory ze svého okolí.

Z nejednoho týmu se nám doneslo, jak moc hráči respektovali dohody s majiteli. Kupříkladu, jeden z insiderů nám sdělil, že měl s hráči uzvařenou i papírovou smlouvu. Hráči pak dostali lepší nabídku a neváhali majitele poslat onam s tím, že narovinu řekli, že závazky ze smlouvy vyplývající respektovat nebudou (a to se jednalo o zaplacení mizerného tisíce korun za nedodržení smlouvy). Nehledě na její prokazatelnou papírovou formu. V případě ústních dohod je to snad ještě horší, zde technicky a právně nelze prokázat konkrétní závazky jednotlivých hráčů.

Myslíme si, že by vždy měl existovat evidovaný kontrakt a zastřešující asociace, ať už v ČR nebo SR, by měla zajistit jejich evidenci dohled nad plněním kontraktů. Je to totiž nejen samotnými mladými hráči, ale především prostředím, které jsme pro ně vytvořili. Pojďme vytvořit prostředí lepší, s odkazem na čest a morálku. To je přeci to, co chceme předávat dalším generacím, fanouškům. Ne příběhy o tom, jak se na to nehraje.

Je našim veřejným závazkem připravit vzorové smlouvy, které mohou spolky a další organizace použít. Jakmile zpracujeme právní stránku věci, vzor bude zdarma (pro všechny neziskové organizace) dostupný na našem webu. Samotný papír však nestačí, je třeba specifikovat celý systém smluv a přestupů mezi kluby.