Mnohé by se mohlo změnit v případě, že by stát alespoň trochu začal regulovat esportové odvětví. V ČR/SR se doposud tak nedělo a prakticky neexistuje legislativní opora pro elektronický sport. V realitě je situace horší v ČR než -li v SR. I tak ale ani v jedno ze států nemají malé kluby, spolky (občanská sdružení) šanci dosáhnout na jakoukoliv podporu ze strany státu.

Vezmeme -li v úvahu, že na CZ/SK scéně se pohybuje do 40 aktivně hrajících organizací, zajistit jejich základní financování je možné, aniž by to státní rozpočty bolelo. Kupříkladu Česká republika hospodaří s rozpočtem přes bilion korun (tisíc miliard Kč). Malým organizacím by přitom stačilo na základní potřeby kolem 100 tisíc korun za rok. Zaplatily by se z toho jak dresy, tak i startovné, ale i cesty a ubytování týmů. Celkový náklad pro rozpočet by byl marginální (v poměru k jeho celkové výši): 4 miliony korun.

Je samozřejmě třeba říct, že ne všichni tuto podporu potřebují a měli by jí dostat jen ti, kterým opravdu pomůže. Před několika dny jsme s jedním předsedou spolku udělali rozhovor, který si již brzy budete moci na webu přečíst. Sdělil nám, že za rok hospodaří s částkou v desítkách tisíc korun a je velmi těžké zajistit pro všechny hráče to potřebné. Navrhujeme, aby stát poskytkl takovým organizacím svou podporu a to především za podmínky, že:

  • Organizace je neziskovým spolkem nebo občanským sdružením
  • Organizace má transparentní účet, aby si každý mohl prohlédnout, jak s penězi státu bylo naloženo
  • Organizace má menší rozpočtové příjmy než je 200 000 Kč ročně (přibližně 8000 EUR)
  • Předseda a členové správních orgánů nejsou vlastníky nebo manažery obchodních firem podnikajících ve stejné oblasti

Věříme, že tato účelná pomoc státu by pomohla narovnat podmínky a stabilizovat prostředí na CZ/SK esportové scéně.