Byť trochu předcházíme, nastíním řešení části palčivých problémů CZ scény. Je jím vznik zastřešující esportové asociace, která by byla skutečně nezávislá. Nejznámější českou asociací je ta, co sídlí na esport.cz. Je veřejně dostupnou informací, že zakládajícími členy jsou ti s největším finančním vlivem na českém esportovém poli. Teď jde z naší strany trochu o spekulaci, ale nemyslím si, že většina těch menších organizací a celků věří tomu, že toto je ta skutečně nezávislá asociace, která by měla stanovovat pravidla. Osobním názorem autora článku to není. Osobním názorem autora článku naopak je, že tato asociace vznikla spíše z důvodu prosazení obchodních zájmů zakládajících členů. Dle našeho názoru tak indikuje fakt, že k založení České asociace esportu nebyl přizván nikdo další z mnoha uskupení, které jsou buď zapsanými spolky s malým obratem finančních prostředků nebo projekty podnikatelů – fyzických osob.

Domníváme se, že pokud by Česká asociace esportu skutečně chtěla učinit něco pro e-sport samotný, nastaví jasná pravidla fungování českého esportu nebo je alespoň sepíše, publikuje a pokusí se je prosadit, neboť takový účel má i ve své zakládající listině. A přeci mezi zakládajícími členy je i organizátor MČR v esportech. Má tedy ideální podmínky k jednání a prosazení takových věcí. Namísto toho však na webu najdete síň slávy s logem nVidia, což samo o sobě je skvělá věc, ale my zde věříme, že českému esportu by prospěla spíše ta „zákonodárná“ iniciativa.Představoval bych si takovou asociaci, kde budou či mohou být zastoupeny všechny aktivní celky a založí jí společně většina odvětví stávajícího.

A tou většinou nemám na mysli většinu finanční. Je třeba si uvědomit, že velkou část esportu tvoří primárním účelem neziskové spolky. Nově tu však vznikla asociace studentů, déle ještě existuje asociace gamingových klubů. Všechny tyto aktivity je třeba zastřešit, je potřeba zajistit demokratičnost procesů vedoucích ke zvolení statutárních orgánů, aby se český esport dotáhl alespoň na úroveň našich zahraničních sousedů. Lidé v tento moment si musí odpustit osobní konflikty, historické spory a uvědomit si, že všichni máme jeden společný zájem co se zahraničního esportu týče. Esport je relativně nový, narozdíl od tradičních sportů a my bychom si měli říct, že chceme jít, zjednodušenně řečeno, spíše cestou anglického, než -li toho českého fotbalu. Myšleno ve smyslu kvality soutěží hráčů, úrovně servisu pro hráče a realizační týmy i výher na jednotlivých akcích. Prostě, aby za to esport stál.

Tak trochu je pro nás Čechy paradoxem, že na Slovensku již taková asociace je a její předběžné vyjádření při diskusi ohledně naší iniciativy bylo, že si přeje stejný posun, jako my.

Esportové zastřešující asociace jsem zmínil proto, že mezi týmy je obrovská fluktuace hráčů. Pořád někdo odchází a přichází, manažerům menších celků to způsobuje nemalé problémy. Představte si, že Váš roční rozpočet je třeba 100 000 Kč a vy musíte vyrábět dresy pro hráče, o kterém nevíte, zda -li u Vás zítra hraje. Je nešvarem především větších celků, že se snaží hráče bez standardních trojstranných jednání (tedy 2 kluby/týmy/organizace a hráč) přetahovat. Víme, že přestupy jsou ve světě sportu normální. Je ale také normální, že všechny zúčastněné strany se dohodnou na vypořádání závazků a (finančním) vyrovnání.

Potřebujeme tedy zastřešující, skutečně nezávislou asociaci, která stanoví pravidla přestupů, přestupová období a bude evidovat jednotlivé hráče a jejich příslušnost k celkům (organizacím či klubům). V případě, že hráč či kdokoliv další své závazky nevypořádá, nebude moci nastoupit v turnajích do vypořádání všech náležitostí. Takový přístup je naprosto normální u jakéhokoliv jiného zavedeného sportu a pozor, vč. mládežnických organizací. Mnohým (často mladším) hráčům to bohužel nedochází, ale reprezentovat sportovní uskupení není jen právní, ale i morální závazek. Jste vzorem pro mnoho jiných a troufáme si trvdit je zde veřejný zájem na tom, abyste byli dobrým a ne špatným vzorem.

O co horší pocit byl autora tohoto článku, když zjistil, že ti, co se sami nazývají šlechtou esportu si svůj morální závazek neuvědomují. Už jen to, že tou „šlechtou“ se nazýváte by vás mělo vést k uvědomění si Vašich morálních závazků. Tak proč lidem z dalších týmů, kteří nehrají milionové hry právě toto děláte? Pokud jste šlechtou esportu, jdete ostatním příkladem. A bohužel jdete takovým směrem, že mi z toho není dobře. Pokud máte jít příkadem, proč jsem nikdy neslyšel o tom, že byste šli zeptat majitele jiného klubu, za jakých podmínek by byl ochoten hráče uvolnit?