Přinášíme Vám článek na téma doping a spojených jevů na naší scéně.

Úvod do podvádění v esportech

I v esportu, tedy soutěžení v počítačových hrách, je dobře znám fenomén cheatování neboli česky podvádění. Neexistuje hráč, který by nevěděl, co to tzv. „cheaty“, „hacky“ atp. jsou. Pro méně znalé doplním, že jde o software poskytující hráči nekalou výhodu. Ve hrách, kde se střílí, jde např. o automatické míření, atp.

O čem se však na československé scéně až donedávna příliš nemluvilo je téma dopingu a dalších případných negativních jevů. Mnoho případů je však známo ze zahraničí a to jak z letošního roku tak i roků minulých. Zde patří PlayZone naše pochvala, protože o tématu společnost vydala v nedávné době článek a nebojí se toto téma otevřít.

Na začátku jsme zmínili cheatování a vysvětlili, že důvodem k jeho zákazu v soutěžích je, že cheaty poskytují hráči nekalou výhodu. Tady je nutno říci, že doping má úplně stejný vliv, ne -li ještě horší a pro pořadatele turnajů je jeho důsledná kontrola nákladná, nepříjemná pro hráče.

Vyskytuje se doping v československých esportech?

Položili jsme si tedy otázku, zda -li se doping na československé scéně vyskytuje. Někteří hráči užívají různé kofeinové tablety, toto však nepovažujeme za získávání nepřiměřené výhody a ani dle mezinárodních standardů užívání kofeinu za doping považováno není. Na druhou stranu, není vhodné tato rizika, která mohou československý esport poškodit, brát na lehkou váhu.

Doping obecně není v oblasti esportu příliš řešen. Existují české/slovenské články a tématika se pomalu otevírá, avšak to je prozatím vše. Pokud hledáte, nenajdete mnoho implementací konkrétních antidopingových opatření. Výskyt dopingu je tedy v československém esportu možný a doposud je jen málo aktivity, která vnáší do tohoto tématu osvětu a brání jeho výskytu.

Rádi bychom toto změnili a proto na téma dopingu upozorňujeme a vydáváme následující doporučení.

Doporučení SaveEsport.cz/sk pro rok 2019

Pro opozdilce možno využít i později. 🙂

Vydáváme, nejen pro pořadatele soutěží, doporučující stanovisko k tématu dopingu. Doporučení vydáváme s ohledem na výdaje a možnosti jednotlivých pořadatelů a s ohledem na současný stav esportu. Doping v esportech se celosvětově řeší již několik let a my, jakožto doposud československý prostor, bychom neměli zůstávat pozadu.

Je nám jasné, že na MČR, Y-Games, 4Games, atd. v roce 2019 zřejmě nebude opravdová dopingová kontrola. Pokud však ano, určitě vás o tom budeme informovat a organizátorský tým obdrží naší pochvalu. I tak lze přijmout základní opatření:

  • Implementujte do pravidel a dalších právních dokumentů Seznam zakázaných látek, který vydává Český antidopingový výbor a dále možnost dopingové kontroly.
    • Tento krok by měli uskutečnit nejen pořadatelé soutěží, ale i jednotlivé kluby v rámci svých hráčských smluv. Naše aktualizovaná vzorová smlouva již toto obsahuje.
  • Zakupte omezené množství volně dostupných testovacích sad dle seznamu zakázaných látek – to není tak vysoká investice a má především preventivní charakter
    • Již samotná přítomnost pravidel a testovacích sad na soutěži může hráče odradit od podvádění touto cestou.

Těmito jednoduchými kroky, které téměř nic nestojí, můžete učinit správný krok a začít připravovat hráče, personál i širokou veřejnost na olympijský esport. V době vydání tohoto článku jsme již 3 roky za Evropou a čas utíká.