Vážení čtenáři. Po nějaké době Vás opět pozdravuji, tentokráte v českém jazyce. Přinášíme exkluzivní informace o členství České asociace esportu v Evropské esportové federaci, sdružující evropské národy.

Stalo se tak právě dnes, kdy Česká asociace esportu informovala o svém přijetí mezi zakládající členy asociace evropské. Nejprve je třeba říct, že i přes mnohé výhrady, které k fungování české asociace mám, považuji za správné a dobré, že se Česká asociace esportu členem stala.

Je však třeba říct, že nehledě na suverénní článek vydaný Českou asociací to nebylo tak snadné. A navíc, stejně, jako v případě výběru české reprezentace ve hře Dota 2, ČAE (a PlayZone) opět lže nebo minimálně dezinformuje.

Dezinformace z východu

Do redakce, před více než týdnem, mnohem dříve, než -li došlo k ustanovující schůzi Esports Europe nám přišly zajímavé podněty. V podstatě dříve, než cokoliv bylo rozhodnuto nám zdroj z východní Evropy prozradil, že Česká asociace esportu nebude přijata mezi zakládající členy. Resp. nejprve sdělil, že nebude přijata vůbec.

Poté, co jsme informaci ověřovali přímo s p. Pleskotem, došlo k upřesnění, které do vyjádření přidávalo slůvko „zakládající“. Zdroj se také vyjádřil v tom smyslu, že ČAE může být maximálně přidruženým členem.

To se však dnes ukázalo jako nepravda. Bohudík. Či bohužel, záleží na úhlu pohledu. Nechci zmiňovat přesně, z jakého státu tato informace přišla, přeci jen chráním své zdroje (i když se pletou nebo kecají). Nicméně, většina z čtenářů jistě bude tušit, který stát na východě Evropy je notným zdrojem dezinformací a to celkově, nejen co se esportu týče.

Co bylo motivací poskytnutí těchto nevalidních informací již těžko zjistíme či přesněji ověříme. Faktem však zůstává, že o dezinformace šlo a ČAE byla přijata. Faktem taky zůstává, že je jen málo států, kterým hašteření mezi těmi ostatními evropskými vyhovuje.

Dezinformace z Čech

V minulosti jsem upozorňoval na jeden velký nešvar českého esportu, konkrétně p. Pleskota a jeho České asociace esportu. Tím je přikrášlování skutečnosti. Což je de-facto lhaní. Takové ty sprosté PR manipulace.

V minulosti se to ukázalo na případu výběru české Dota 2 reprezentace. Dnes je to naprosto jasně vidět z případu vstupu Česka do esportové Evropy.

Slovenská asociace esportu, jejíž předseda je zároveň vice-prezidentem Esports Europe, vydala také článek informující oficiálně o těchto událostech.

Zatímco v článku České asociace je psáno, že Česko bylo přijato mezi zakládající členy, ve článku SAEŠ nic takového není. A nejen to.

Článek SAEŠ jasně uvádí, které státy byly zakládajícími členy Česko mezi nimi není. Česká republika byla přijata jako plnohodnotný člen, ale až nyní. Zatímco iniciativa Esports Europe existuje více než rok. ČAE se na této iniciativě nepodílela, není podepsána pod Berlínskou deklarací ze začátku roku 2019, jak můžete vidět na historii webu Esports Europe. O tom, že ČAE je zakládající člen lze tedy hovořit jen stěží.

Česká asociace esportu slovo „zakládající“ dala dokonce do titulku svého článku. Obdobný článek vyšel i na PlayZone.cz, kde je dezinformace opakována, akorát jinými slovy. Pro jistotu opakuji, že předseda ČAE je též jednatelem PlayZone, s.r.o.

Ano, ani tady v SaveEsport nejsme úplně hloupí a víme, že p. Pleskot články na web nepíše, píší jej za něj jeho redaktoři. Přesto, redaktoři PZ buď neověřují informace, nebo se řídí zkreslenými daty od svého předsedy. Což se i dá pochopit, protože očekáváte, že informace od vedení českého esportu budou přesné a nezkreslené. Možné je i to, že třeba dostali zadání informaci takto zkreslit, ale to je čirá spekulace.

Bohužel, ani proces, kdy jsme se pokoušeli úplně původní informace ověřit nebyl úplně hladký. V této konkrétní situaci nám přišlo nejvhodnější oslovit přímo iniciativu Esports Europe a také p. Pleskota či jeho zástupce. Zatímco na e-mail nám z Esports Europe nikdo neodpověděl, do dnešního data, p. Pleskot s námi naopak komunikoval a za tuto komunikaci mu jménem SaveEsport.cz děkuji.

Tuto komunikaci Vám přinášíme kompletní a nijak nezkreslenou ve formě MSG souboru a také snímků obrazovky. MSG soubor můžete otevřít prostřednictvím MS Outlook a dalších poštovních klientů.

Snímky komunikace

Krátký komentář

Ač si moc vážím toho, že zde z Čech přišly komentáře a odpovědi, poněkud mne mrzí nejen způsob komunikace, ale především mám z celé komunikace pocit, že více otázek spíše vyvolá, než -li dořeší.

Protože na poslední e-mail, který jsem p. Pleskotovi napsal již nepřišla odpověď, jen nastíním otázky, které mám na mysli:

  1. Jak je možné, že 13.2.2020 obdržíme odpověď, ve které se jasně říká, že Česko přijato bylo? Pokud víme, ustanovující schůze se odehrála později, 21.2.2020.
    1. Iniciativa Esports Europe existovala více než rok, ale ČAE na seznamu zakládajících asociací nefigurovala. K oficiálnímu přijetí tak 13.2. 2020 dojít nemohlo.
  2. Jak je v kontextu první otázky možné, že představitel ČAE v pozdější fázi komunikace (14.2.2020) nakonec uvede, že k tématu nemá více informací (neví) a ustanovující schůze bude až příští týden?
  3. Proč, namísto řádného vysvětlení je odpovídáno pouze útržkovitě?
  4. Proč není jasně a argumentací vyvráceno, že by se ČAE podílela na krytí problémů korupce/trestního stíhání hráčů spolku místopředsedy ČAE?
  5. Snaží se p. Pleskot taktně zamlčet, že problémy o kterých hovořím, skutečně existují či existovaly a to v takové formě, jak jsem je popsal a že mohli být problémem v cestě za členstvím v Esports Europe?

Dál věřím tomu, že se najdou šťouralové, co budou tvrdit, že použití slova „zakládající“ je naprosto v pořádku. Jelikož Evropská esportová federace oficiálně vznikla až letos 21.2.2020. To je však jen půl pravdy. Aby vůbec mohla evropská esportová federace vzniknout, bylo potřeba mnohých kroků před tímto datem. A právě proto ten rozdíl v článku SAEŠ, kde ČAE na seznamu zakládajících asociací není. V tomto kontextu lze za zakládajícího člena skutečně považovat pouze ty asociace, které jsou podepsány pod Berlínskou deklarací a které skutečně společně pracovaly na vzniku této asociace.

Domnívám se také, že je možné, že ČAE nebyla původně přijata mezi zakládající členy právě kvůli problémům, které jsem v komunikaci s p. Pleskotem nastínil. Musím zde tedy ocenit, že zde skutečně byla vyvinuta snaha mnohé v českém esportu změnit a díky tomu ČAE může plnohodnotným členem evropské federace být. Cením, že přes určité osobní antipatie jsme se dokázali posunout a český esport se i na základě mnou publikované zpětné vazby mění k lepšímu.

Neznamená to však, že vše je růžové. Kvalitu a poctivost je třeba hlídat, jinak upadá. Je škoda, že z některých oficiálních zdrojů se nedozvídáme kompletní informace a SaveEsport tak supluje roli, kterou zde má zastat ČAE.

Visí zde stále otazník nad komisemi rozhodčích, případnými disciplinárními řízeními a nad jejich nestranností. Konec konců jsem jej v komunikaci s p. Pleskotem vyjádřil. Tak uvidíme.

Chápu, že jsem místy cynik, občas to tak nevypadá, ale já skutečně českému esportu držím palce. Jednat fér, čestně a aplikovat stejný metr spravedlnosti vůči všem je však něco, co dle mého názoru bylo přinejmenším ohýbáno ve prospěch některých v posledních letech. A na rozdíl od jiných, já před tím nedokážu zavírat oči.

Zůstávám tedy i nadále na pozoru a mírně skeptický. Obávám se, že na těch pomyslných schodech, po kterých právě jdeme, zůstaneme zase stát. Stejně, jako se to už několikrát v relativně krátké historii českého esportu stalo.

Tyto události jsou pro mne signálem, že má práce stála a stojí za to, a že se podmínky v českém esportu zlepšují. Pořád je však co zlepšovat a já bych se rád dostal z pozice, kdy některé lidi učím nelhat.